Pogledajte ugradnju

Proizvodi za ugradnju

1
Originalni VELUX
opšavi
Hidroizolacijski set BFX
Žlijeb za odvodnju
vode
Izolacijski okvir
BDX
Parna
brana BBX
Unutrašnja obloga
LSB / LSC / LSD
Okvir za unutrašnju
oblogu LSG
Tačno pristaje dimenzijama
prozora i savršeno se
spaja s vašim
krovnim materijalom
Plisirani hidroizolacijski
set stvara
hermetičnost između
krovnog prozora i
podloge od filca.
Samopotporni
žlijeb za odvodnju
osigurava sigurnu
odvodnju vode
iz područja iznad
prozora.

Izolacijski okvir
s fleksibilnom pjenom za usko i sigurno nalijeganje na krovnu konstrukciju.
Parna brana
uključujući alat za montažu za parno i zrakonepropustno rješenje.
Prethodno izrađene obloge
za jednostavan i zrakonepropustan završetak. Uključuje parnu
branu.
Podesivi čelični okvir
jednostavan za montažu
za brzo i jednostavno
uokvirivanje za
oblogu na licu mjesta. Uključuje parnu
branu.


Opšav

Dodatna izolacija i zaštita

Optimizirajte svoj novi krovni prozor kako biste osigurali energetski efikasnu i dugotrajnu ugradnju. Možete izabrati termo i hidroizolacijski set BDX koji osigurava propisnu ugradnju između krovne konstrukcije i okvira prozora i hidroizolacijsku maramicu BFX koja osigurava fleksibilan i nepropustan spoj između hidroizolacijskog seta i okvira prozora. Žlijeb za odvodnju osigurava da voda s hidroizolacijskog seta iznad može oticati s prozora.

Preuzmite cijene i veličine za dodatnu izolaciju i zaštitu za svoj krovni prozor

Izvrstan unutrašnji završni sloj

Standardna ili upuštena ugradnja

VELUX krovni prozori nove generacije nude dva nivoa ugradnje, standardni ili upušteni.

Upuštena ugradnja nudi elegantan, aerodinamičan izgled jer se prozor ugrađuje 40 mm dublje u krovnu konstrukciju, osiguravajući arhitektima veću fleksibilnost kod projektiranja.

Da bi se osigurala maksimalna vjerovatnoća da se postiže proglašena energetska učinkovitost, preporučujemo postavljanje krovnog prozora sa opšavom za prekinutu ugradnju.

Mi nudimo različite vrste opšava za različite vrste krovnog pokrivača. Ne zaboravite pročitati uputsvo koje dobijete uz vaš opšav prije ugradnje u krovnu konstrukciju.

Standardna ugradnja