Pravila o privatnosti za VELUX ACTIVE with NETATMO

Na snazi od 1. oktobra 2018. godine

1. Svrha dokumenta

Prikupljanje, obrada i pohranjivanje podataka bitno je za ostvarenje ključnih prednosti VELUX ACTIVE; konkretno, unutrašnja kontrola klime. Kontinuirano nastojimo poboljšati VELUX ACTIVE proizvode i usluge za bitno, sigurno i blagovremeno korisničko iskustvo (u daljem tekstu "proizvodi i usluge").

Za nas je bitno da su Vaši lični podaci zaštićeni i da kao kupac možete lako razumjeti koje lične podatke prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo, te za koje svrhe. Stoga smo potpuno otvoreni i pružamo informacije o tome kako postupamo sa Vašim podacima, te djelujemo sa mnogo pažnje kako bismo zaštitili Vaše lične podatke. Svrha ovog dokumenta je da Vas jasno informišemo o tome kako prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše lične podatke.

2. Naše obećanje

Na temelju naših korporativnih načela, kao i naša obaveza o usklađenosti sa Evropskom uredbom o zaštiti podataka (2016./679 od 27. aprila 2016. godine) "GDPR", obećavamo korisniku sljedeće:

  • VELUX A/S (kontrolor podataka) prikuplja samo lične podatke navedene u odjeljku 3. Samo odabrani i pouzdani zaposlenici kompanije VELUX A/S (u daljem tekstu: VELUX), NETATMO i VELUX prodajne kompanije (obrađivači podataka) imaju pristup Vašim ličnim podacima te će sa njima postupati povjerljivo.
  • biti transparentan i otvoren za prikupljanje, obradu i upotrebu ličnih podataka.

3. Koje lične podatke prikupljamo i za koje svrhe?

3.1. Kontakt informacije

Tip podataka

Lokacija, korisničko ime i e-pošta koju pruža korisnik putem registracije računa u aplikaciji.

Direktno/indirektno identifikovani lični podaci

Vaša e-pošta, lokacija i korisničko ime smatraju se informacijama koje mogu direktno identifikovati korisnika. Dakle, ove informacije su direktno prepoznatljivi podaci.

Za šta koristimo (obrada i namjena)

Kontakt informacije su potrebne da biste mogli da koristite proizvode i usluge, da Vam se pošalju obavještenja o nalogu, za ažuriranja proizvoda i usluga, ažuriranja softvera i nadogradnje.

Ko ima pristup?

Ako pristanete da primate informativni i marketinški materijal, Vaše prihvatanje i Vaš e-mail račun će biti proslijeđeni VELUX prodajnoj kompaniji u Vašoj zemlji. U periodu kada dobijate informativni i marketinški materijal, lični podaci će biti sačuvani u NETATMO centru podataka i u VELUX-u.

3.2. Korisnički podaci

Tip podataka

Korisnički podaci se odnose na vašu aktivnost u aplikaciji, postavke u aplikaciji i imaju jedinstveni ID koji Vam je dodijeljen kao korisniku.

Direktno / indirektno prepoznavanje ličnih podataka

Prilikom praćenja kretanja u aplikaciji, ne možemo vidjeti ko koristi aplikaciju. Međutim, u rijetkim slučajevima kada se aplikacija neprekidno ruši, imamo mogućnost uzimanja jedinstvenog ID-a od korisničkog ID-a u aplikaciji analitike sistema i potražiti korisničku e-poštu u drugom sistemu. Korisnički podaci su, dakle, indirektni lični podaci.

Za šta koristimo (obrada i namjena)

Korisnički podaci nam omogućavaju da poboljšamo funkcionalnosti i usluge proizvoda i da obezbijedimo da je funkcionalnost proizvoda kontinuirano u toku sa novim tehnologijama, itd.

Ko ima pristup?

VELUX & NETATMO

3.3. Podaci o statusu proizvoda, informacije i podaci senzora

Tip podataka

Informacije o korisničkoj VELUX ACTIVE verziji softvera, IP adresi, ID proizvoda, hardverskoj verziji i instalaciji.

Direktno/indirektno prepoznavanje ličnih podataka

Jedinstveni identifikatori kao što su IP adresa i MAC adresa Vaših uređaja smatraju se ličnim informacijama koje se mogu identificirati. Verzija hardvera, verzija softvera i vrijednosti senzora smatraju se indirektno prepoznatljivim, jer oni, ukoliko su izolovani, ne mogu dovesti do toga da bilo ko identifikuje određenu osobu.

Za šta ga koristimo (obrada i namjena)

Podaci o proizvodu i podaci senzora omogućavaju algoritmu da vam pruže osnovne usluge VELUX ACTIVE-a da ventilira i automatski reguliše vašu unutrašnju klimu. Dalje, on nam omogućava poboljšanje našeg softvera i hardvera, te razumijemo i poštujemo Vaše zahtjeve u vezi sa boljim iskustvom i uslugama.

Ko ima pristup?

VELUX i odabrani pojedinci u okviru VELUX prodajnih kompanija kao što je navedeno u nastavku, imat će pristup ovim podacima za potrebe podrške. Podatke prikupljaju i čuvaju NETATMO i VELUX.

3.4. Historija servisa

Tip podataka

Historija servisa je akumulacija servisnih poziva ili zahtjeva, posjeta i druge online podrške. Nadalje, kada je od strane korisnika omogućeno ono što je ispravno, to uključuje ime, broj telefona, adresu e- pošte i adresu.

Direktno/indirektno prepoznavanje ličnih podataka

Akumulirana historija usluge je direktno i indirektno lična informacija. Kada tražite podršku na mreži, od Vas se traži da popunite lične podatke, kako bi Vas mogli kontaktirali. Kada popunjavate ove podatke i šaljete nam, slažete se (dajete pristanak) da stupimo u kontakt sa Vama u vezi sa tim zahtjevom i pohranom Vaših podataka.

Za šta se koristi (obrada i svrha)

Historija usluge omogućuje Vam pružanje usluge na proizvodu. Nadalje, omogućuje da Vam pružimo podršku u vezi sa pitanjima o garanciji, rješavanju problema i, u nešto rjeđem slučaju, većeg problema koji se pojavljuje na nekoliko proizvoda, što možemo brzo ispraviti i ukloniti problem.

Ko ima pristup?

VELUX i odabrani pojedinci unutar VELUX prodajnih kompanija navedenih u nastavku imat će pristup ovim podacima u svrhu podrške. Podatke prikuplja i pohranjuje VELUX.

4. Brisanje ličnih podataka

Pohranjujemo Vaše lične podatke tokom čitavog razdoblja u kojem upotrebljavate svoje proizvode i usluge i jednu godinu nakon što isključite proizvode sa servera. Nakon toga ili ćemo izbrisati Vaše lične podatke ili anonimizirati /sakupiti, tako da više ne možete biti identificirani na temelju Vaših ličnih podataka.

Ukoliko ste se prijavili za VELUX informacije i marketinški materijal, pohranjujemo Vaše kontaktne podatke sve dok ne otkažete pretplatu na VELUX informacije i marketinške materijale.

5. Ograničenja

Pravila o privatnosti regulišu podatke koje VELUX preuzima putem vlastitih proizvoda i usluga. Ako korisnik koristi druge pametne home sisteme upravljanja (npr. Apple Homekit) za izvršavanje funkcija sa VELUX proizvodima i uslugama, ti sistemi ili kompleti mogu prikupljati, obrađivati i dijeliti lične podatke za koje VELUX ne može biti odgovoran i/ili obavezan. Molimo, pročitajte pravila o privatnosti od treće strane koja pruža takve usluge.

6. Pravo na zaborav i pristup ličnim podacima

Korisnik proizvoda i usluga ima pravo biti zaboravljen, što znači da korisnik može zatražiti zatvaranje svog računa i uklanjanje svih direktnih ličnih podataka. Kada su direktni lični podaci izbrisani, više nećete biti prepoznatljivi na temelju indirektnih ličnih podataka.

Korisnik može u bilo kojem trenutku kontaktirati VELUX kako bi pregledao lične podatke koje je VELUX pohranio i obrađivao korisniku te zahtijevati transkripciju ličnih podataka koje je VELUX pohranio.

Pored toga, možete zatražiti ispravljanje Vaših ličnih podataka u slučaju npr. promjene imena. Kontaktirajte nas putem mobilne aplikacije ili na adresi active-support@velux.com za gore navedene zahtjeve.

Korisnik ima pravo prenijeti svoje lične podatke drugoj kompaniji, koja je, također i kontrolor podataka. Da biste to učinili, imate pravo zatražiti od VELUX-a pružanje Vaših ličnih podataka u obliku kojem obično imaju pristup i drugi kontrolori.

Ako ste pristali na primanje VELUX informacija i marketinških materijala, a to više ne želite primati, uvijek možete ukinuti svoj pristanak na kraju informacija i marketinških poruka e-pošte ili kontaktiranjem gore navedene adrese e-pošte ili možete slijediti link u marketingu e-pošte.

Ukoliko želite podnijeti žalbu zbog VELUX-ove obrade Vaših ličnih podataka, možete je uložiti na adresu:

Personal Data Protection Agency of BH
Dubrovačka 6
71000 Sarajevo
Telepone: +387 33 726 250
www.aclp.ba

7. Korisnici, domovi i gosti

Jedan korisnik proizvoda i usluga može imati više domova, u kojem slučaju ista pravila o privatnosti vrijede za sve domove korisnika i sve postavke.

Korisnik doma može također pozvati do 20 gostiju da se koriste proizvodima i uslugama. U slučaju posljednjeg, računi za goste uređeni su istim pravilima o privatnosti, sa istim podacima i operativnim postavkama kao i račun korisnika- domaćina.

8. Vladajuće zakonodavstvo

GDPR se primjenjuje na lične podatke iz kojih se pojedinac može identificirati, direktno ili indirektno.

VELUX i VELUX prodajne kompanije u skladu su sa DPPP koji stupa na snagu 25. maja 2018. godine, kao i sa svim relevantnim nacionalnim zakonima koji su na snazi u određenim prilikama.

9. Server

Lični podaci bit će pohranjeni na serveru koji se nalazi u Evropskoj uniji. VELUX upućuje obrađivača podataka koji je odgovoran da server ima tehničke i sigurnosne mjere na mjestu, kako bi se Vaši lični podaci sigurno čuvali.

10. Ažuriranja

Odgovornost je korisnika proizvoda da bude u toku sa politikom privatnosti koja se odnosi na proizvode i usluge. Preporučujemo da s vremena na vrijeme pročitate pravila o privatnosti kako biste se informisali.

11. Stranke

Uloga pružatelja proizvoda i usluga je:

Kontrolor podataka: VELUX A / S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Danska - CVR 46 91 14 15, odgovara za prikupljanje, obradu i pohranjivanje vaših ličnih podataka.

Obrađivač podataka 1: VELUX prodajne kompanije, koje VELUX posjeduje u 100% procentu. VELUX prodajne kompanije u svakoj zemlji su odgovorne za prodaju i usluge VELUX ACTIVE proizvoda krajnjim korisnicima u zemlji u kojoj se nalaze. Pogledajte popis VELUX prodajnih kompanija na kraju ovih pravila privatnosti.

Obrađivač podataka 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, Francuska, reg. br. 532501848, odgovoran je za razvoj VELUX ACTIVE proizvoda i za prenos ličnih podataka VELUX-u. VELUX upućuje NETATMO SAS-u da treba da ima tehničke i sigurnosne mjere kako bi zaštitili Vaše lične podatke.

Vidite dodatak 1 za VELUX partnere.

12. Pravni zahtjevi za dijeljenje podataka

Nećemo dijeliti lične podatke sa bilo kojom kompanijom treće strane osim sa navedenim stranama u odjeljku 11. Ni pod kojim uvjetima nećemo prodavati Vaše lične podatke.

S vremena na vrijeme koristimo IT konsultante treće strane za servisiranje i održavanje proizvoda i IT sistema, ali takvi IT konsultanti treće strane su pod povjerljivim obvezama i uputama VELUX-a.

U određenim slučajevima, zakonom ili pravnim postupcima, u obavezi smo da podijelimo posebno tražene podatke s relevantnim zakonodavnim tijelom koje traži pristup ličnim podacima. Ovo je moguće samo pod strogim zakonskim zahtjevima, kao što je sudska naredba i bit će tretiran sa dužnom pažnjom. U slučaju da moramo podijeliti Vaše lične podatke sa gore navedenim pravnim osobama, učinit ćemo sve da Vas unaprijed obavijestimo putem e-pošte ili na drugi način, osim ako nam to zabranjuje sudska naredba ili gdje je zahtjev ili pravni postupak direktno povezan sa regulatornom istragom. U posljednjem slučaju, osigurat ćemo da se otkriveni lični podaci tretiraju kao povjerljivi.

13. Kontakt

Budite slobodni da nas kontaktirate za dodatne pojedinosti ovdje: active-support@velux.com

14. Dodatak 1 - VELUX prodajne kompanije

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus
VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China
VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America
VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina
VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road, Alexandria, New South Wales, 2015, Australia
VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium
VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia and Herzegovina
VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Sofia, Bulgaria
VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada
VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad.Istanbul, Turkey
VELUX Ceská, republika, s.r.o. Budejovicka 1550/15A Praha, Czech Republic
VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile
VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom
VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark
VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany
VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia
VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France
VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia
VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy
VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan
VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia
VELUX Lietuva, UAB, S.Žukausko 49 - 8A Vilnius, Lithuania
VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Hungary
VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands
VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand
VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norway
VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Warszawa, Poland
VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal
VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brasov, Romania
VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Switzerland
VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Slovenia
VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava, Slovakia
VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spain
VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Beograd, Serbia
VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland
VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Sweden
VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kiev, Ukraine
VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Austria
ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moscow, Russian Federation