Gdje mogu pronaći IO-homecontrol® logo na mom daljinskom upravljaču?

Daljinski upravljači za krovne prozore proizvedeni nakon 2012 (KLR 200)