BLL takmičenje 2020/21

"Bringing Light to Life" takmičenje postoji već 7 godina u Bugarskoj, a od 2018 godine koncept takmičenja se proširio i na slijedeće zemlje: Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Rumunija i Turska. Svjetlost koja daje život je fenomen koji svake godine osvjetljava izvanredna dostignuća naše balkanske arhitektonske stvarnosti, fokusirajući se na primjenu prirodnog svjetla i svježeg zraka u objektima pomoću krovnih prozora.

Osnovne informacije

 • Kategorije i novčane nagrade
  BLL takmičenje 2020 godine uključuje 6 kategorija projekata:
  • Porodična kuća - novogrdanja
  • Višeporodična kuća ili stambena zgrada - novogradnja
  • Javni objekat - novogradnja
  • Porodična kuća, rekonstrukcija
  • Višeporodična kuća ili stambena zgrada, rekonstrukcija
  • Javni objekat, rekonstrukcija

  Novčana nagrada za svaku od kategorija iznosi 700EUR. Glavana nagrada za projekat koji osvoji najviše bodova, bez obzira na kategoriju, iznosi 2500EUR.

 • Žiri i kriteriji ocjenjivanja
  Svaka od zemalja učesnica takmičenja nominira po jednog člana žirija, arhitektu iz te zemlje, sa bogatim profesionalnim iskustvom i priznanjem sa arhitektonskog fakulteta. Pored toga, arhitekta ili tim arhitakata koji su dobili glavnu nagradu na zadnjem takmičenju, učestvuje u žiriju jednim glasom.

  Svaki od projekata koji učestvuje ocjenjuje se na osnovu 5 kriterija bodovima od 1 do 10. Zbir svih bodova svih kriterijuma čini konačnu ocjenu projekta. Projekat sa najviše bodova osvaja glavnu nagradu, a ostalih šest pobjedničkih projekata su projekti koji osvoje najviše bodova u odgovarajućoj kategoriji.

  Pet kriterija koje mora ispunjvatai projekat su:

  • efektivna raspodjela dnevne svjetlosti u objektu i prostorijama
  • Pogled na okolinu i povezanost objekta sa okolinom
  • Učinkovito korištenje prostora ispod krovnih elemenata u volumenu i unutrašnjosti zgrade
  • Dizajn i estetski uticaj
  • Vizualizacija i prezentacija
 • Uslovi koje projekat mora ispunjavati

  Nagrade za "Bringing Light to Life" namijenjene su samo stvarnim projektima. Ne uzima se u obzir nikakav konceptualni razvoj. Učešće u arhitektonskim projektima dozvoljeno je samo ako je projekat prošao na nekom konkursu i treba ga dovršiti. Projekat mora uključivati krovne prozore ili svjetlosne tunele za ravne ili kose krovove.

  Minimum potreban za sudjelovanje je: distribucija, fasada, dio i kratki opis projektne ideje. Detalji, 3D vizualizacije, stvarne fotografije i sve dodatne informacije su dobro došle. Vizualizirani projekti obično imaju prednosti u procesu ocjenjivanja. Projekti mogu biti iz 2019 i 2020 godine, jer je faza razvoja i implementacije nebitna. Objekat se može dizajnirati, graditi ili dovršiti tokom ove dvije godine.

 • Prijavljivanje

  Prijava za učešće na takmičenju isključivo online

  Postupak prijavljivanja na takmičenje je jednostavniji nego prethodnih godina. Podnosioci prijava, nakon registracije, na stranici daju kratki tekst-opis projekta, a sve ostale materijale, crteže, vizualizacije treba prenijeti u jpeg format, sa kvalitetom ispisa (300 dpi).

  U online platformi takmičenja, svaki učesnik sastavlja folder sa odabranim materijalima za projekat. Ovaj folder će se štampati i prikazivati na ceremoniji dodjele nagrada u martu slijedeće godine. Pored toga , svi materijali će se koristit u knjizi sa svim projektima koji su učestvovali na takmičenju u ooj tkamičarskoj godini.