Digitalne smjernice za VELUX prodavače

Da biste zaključili prodaju vaš klijent treba imati povjerenja u proizvod koji namjerava kupiti. Treba imati jasnu predstavu da je proizvod pouzdan i da ispunjava sve njegove zahtjeve.

Ovaj vodič je kreiran da bi vam pomogao da savršeno predstavite program proizvoda VELUX. Predstavljanjem četiri opća područja, ovaj vodič pruža precizne preporuke za kreiranje dosljedne komunikacije brenda, uključujući besplatne predloške i direktan pristup paketima marketinškog materijala. Također ukazuje na podatke koji jasno pokazuju zašto je dosljedna komunikacija brenda dobra za vaše poslovanje.

Tehnička podrška i smjernice

Kontaktirajte svoju lokalnu korisničku službu kompanije VELUX da saznate više o tome što se preporučuje i ne preporučuje kada se radi o komunikaciji brenda VELUX.