Dječiji vrtić Sveta obitelj Sarajevo

Dječiji vrtić Sveta Obitelj nalazi se na Stupu u Sarajevu u sklopu organizacije Caritas.
Više informacija o vrtiću pročitajte na www.caritas-sarajevo.ba