Da li ste se ikada zapitali zašto se osjećate umorno i neispirisano tokom dana bilo da ste na poslu, u školi ili kod kuće? Jedan od razloga bi mogao biti neadekvatna unutrašnja klima u zatvorenom prostoru. Klima u zatvorenim prostorijama igra daleko veću ulogu za naše zdravlje i blagostanje nego što većina nas to može i zamisliti. Zapravo, loš kvalitet zraka u zatvorenom prostoru kao i nedostatak dnevnog svjetla mogu znatno smanjiti produktivnost rada. Studije su pokazale da mogu uticati na radne performanse do 10% i povećati stopu odsustva raznih bolesti.


    "Studije su pokazale da poboljšanja u izgradnji objekata donose brojne koristi,                   uključujući poboljšanje radnog učinka i zadovoljstva, kao i manje bolesnih dana.                Naša produktivnost na poslu se može povećati za 10% uz dobru unutrašnju klimu,            sa dnevnom svjetlošću, kvalitetom zraka i temperaturom u zatvorenom prostoru."

10%

uticaja na produktivnost ima kvalitet zraka u zatvorenom prostoru

173%

veća ekspozicija dnevnog svjetla u kancelarijama sa prozorima

15% 

povećanje produktivnosti zbog preseljenja uposlenih u novu zgradu sa boljim uslovima dnevnog boravka