Kopirajte iz aplikacije VELUX ACTIVE with NETATMO

Ovaj članak vam pokazuje kako da kopirate proizvode kojima upravljaju aplikacija VELUX ACTIVE i gateway (KLR 200) da biste dovršili podešavanje svog novog VELUX Toucha.

Pripremite VELUX ACTIVE gateway (bijela kutija s napajanjem iz mreže) da pošaljete kopiju proizvoda na novi VELUX Touch.
Slijedite dolje opisane korake:

  1. Pronađite VELUX ACTIVE gateway i okrenite ga kako biste pristupili dugmetu ključa proizvoda (mala ikona ključa) na poleđini.
  2. Pritisnite i držite dugme ključa proizvoda, te pratite kako zeleni LED najprije treperi polako a potom prelazi u sekvencu malo bržeg treperenja.
  3. Otpustite dugme ključa proizvoda da pokrenete slanje kopije.

Potom ponovo uzmite VELUX Touch da dovršite prijenos i instalaciju proizvoda.
Napomena: prijenos proizvoda mora biti dovršen u roku od najviše 2 minute.

Dodavanje proizvoda na vaš novi VELUX Touch iz aplikacije VELUX ACTIVE with Netatmo