Kopirajte s kontrolne jedinice (KLC 410)

Ovaj članak vam pokazuje kako da dodate proizvode kojima upravlja kontrolna jedinica (KLC 410) s beznaponskim prekidačem da biste dovršili podešavanje svog novog VELUX Toucha.

Pripremite proizvode za dodavanje u novi VELUX Touch.
VAŽNO: ako se kontrolna jedinica koristi samo s beznaponskim prekidačem, za omogućavanje integracije VELUX Toucha potrebno je prvo dodati zidni prekidač KLI.

Upravljačka jedinica KLC 410 uparena sa zidnim prekidačem (KLI 31x)

  1. Slijedite uputstva: Kopirajte s postojećeg zidnog prekidača (KLI 31x)

Kontrolna jedinica KLC 410 uparena s kontrolnom tablom (KLR 200)

  1. Slijedite uputstva: Kopiraj sa postojeće kontrolne table (KLR 200)

Kontrolna jedinica KLC 410 korištena samo s beznaponskim prekidačem

  1. Pronađite kontrolnu jedinicu i dugme Reset (crvena tačka na strani kabla).
  2. Pritisnite i držite dugme Reset 10 sekundi kako biste resetovali sva prethodna uparivanja.
  3. Uparite zidni prekidač KLI s kontrolnom jedinicom: oštrim predmetom kratko pritisnite dugme Uparivanje (ikona s dva kruga) na zidnom prekidaču KLI.
  4. Dovedite kontrolnu jedinicu u režim uparivanja: oštrim predmetom kratko pritisnite dugme Postavke (ikona zupčanika) na zidnom prekidaču KLI.
  5. Dodajte beznaponski prekidač: na beznaponskom prekidaču pritisnite dugme za otvaranje/gore ili zatvaranje/dolje.

Potom ponovo uzmite VELUX Touch da dovršite prijenos i instalaciju proizvoda. Slijedite uputstva: Kopirajte s postojećeg zidnog prekidača (KLI 31x)