Kopirajte s interfejsa (KLF 200)

Ovaj članak vam pokazuje kako da kopirate proizvode kojima upravlja postojeći VELUX sučelje koje se može programirati (KLF 200) da biste dovršili podešavanje svog novog VELUX Toucha.

Pripremite interfejs KLF 200 da pošaljete kopiju proizvoda na novi VELUX Touch.
Slijedite dolje opisane korake:

  1. Pronađite interfejs i okrenite ga kako biste pristupili dugmetu ključa proizvoda (mala ikona ključa) na strani kabla.
  2. Pritisnite i držite dugme ključa proizvoda, te pratite kako zeleni LED najprije treperi polako a potom prelazi u sekvencu malo bržeg treperenja.
  3. Otpustite dugme ključa proizvoda da pokrenete slanje kopije.

Potom ponovo uzmite VELUX Touch da dovršite prijenos i instalaciju proizvoda.
Napomena: prijenos proizvoda mora biti dovršen u roku od najviše 2 minute.

Dodavanje proizvoda s interfejsa (KLF 200) na vaš novi VELUX Touch