Kopirajte s postojećeg VELUX Toucha (KLR 300)

Ovaj članak vam pokazuje kako da kopirate proizvode kojima upravlja postojeći VELUX Touch (KLR 300) da biste dovršili podešavanje svog novog VELUX Toucha.

Pripremite postojeću dvosmjernu kontrolnu tablu VELUX Toucha KLR 300 da pošaljete kopiju proizvoda na novi VELUX Touch.
Slijedite dolje opisane korake:

Uključite postojeći VELUX Touch

  1. Okrenite VELUX Touch da pristupite odjeljku za bateriju na stražnjoj strani. Skinite poklopac odjeljka za baterije i pronađite dugme ključ proizvoda (ikona ključa) na lijevoj strani.
  2. Pritisnite i držite dugme ključa proizvoda, te pratite kako zeleni LED najprije treperi polako a potom prelazi u sekvencu malo bržeg treperenja.
  3. Otpustite dugme ključa proizvoda da pokrenete slanje kopije.

Potom ponovo uzmite svoj novi VELUX Touch da dovršite prijenos i instalaciju proizvoda.
Napomena: prijenos proizvoda mora biti dovršen u roku od najviše 2 minute.

                                                               Dodavanje proizvoda iz postojećeg VELUX Toucha