Kako dodati pristupnik u Apple Home aplikaciju

Korištenje VELUX pristupnika uz HomeKit omogućava vam da kontrolirate svoje VELUX proizvode jednostavnim dodirom na Apple Home aplikaciju, pitajući Siri ili obavljajući zadatak automatski. Sljedeće upute objašnjavaju kako instalirati pristupnik koristeći samo Apple Home aplikaciju (a ne VELUX ACTIVE aplikaciju)

 Cjelokupni postupak instaliranja pristupnika podijeljen je na tri koraka:
Prvo dodajete svoj pristupnik u Home aplikaciju i spajate ga na Wi-Fi. Prvo dodajete svoj pristupnik u Home aplikaciju i spajate ga na Wi-Fi. Zatim uparujete svoje VELUX proizvode s pristupnikom. I konačno, uparujete svoje senzore i prekidače za odlazak s pristupnikom.

1: HomeKit postavljanje

Da dodate pristupnik u Home aplikaciju, uradite sljedeće:  

 1. Spojite pristupnik na struju koristeći priloženi strujni kabal.
  (LED lampica na poleđini će svijetliti zeleno dok se pristupnik pokreće)

 2. Sačekajte da LED svjetlo počne svijetliti bijelo. Pristupnik sada možete dodati u Home aplikaciju.  
  U slučaju da ne vidite bijelo svjetlo, pritisnite centralno dugme označeno s ikonom „Postavljanje” dok ne počne svijetliti bijelo LED svjetlo. 

 3. Dodajte pristupnik u Home aplikaciju: Otvorite Home aplikaciju: otvorite Apple Home app > odaberite Add Accessory > skenirajte osmocifreni HomeKit kod na poleđini pristupnika. Pristupnik se automatski treba pojaviti u Home aplikaciji.

 4. Dopustite pristupniku da se spoji na isti Wi-Fi koji koristi vaš mobilni uređaj.

Napomena: ako softver pristupnika nije ažuriran, pristupnik će se automatski ažurirati nakon uspostavljanja Wi-Fi konekcije. Tokom obrade ažuriranja LED svjetlo će svijetliti zeleno.
Sačekajte da počne svijetliti bijelo LED svjetlo prije nego što pređete na sljedeći korak.
 

2: Uparivanje prozora, vanjske roletne i roletne

Uparivanje prozora, vanjskih roletni i roletni s pristupnikom se obavlja koristeći postojeći VELUX daljinski upravljač koji se koristi za kontroliranje proizvoda.

U slučaju da kontrolirate sve (ili neke) svoje proizvode koristeći dvosmjerni upravljač (upravljač koji pruža povratne informacije), slijedite postupak 2a opisan u nastavku. 

Ako koristite svoje proizvode koristeći jednosmjerne upravljače, onda idite na 2b i slijedite taj postupak.

 

2a: Uparivanje koristeći dvosmjerni daljinski upravljač


(na KLR 200)
 
 1. Pripremite svoj dvosmjerni daljinski upravljač (KLR 200) da pošalje kopiju proizvoda na pristupnik:
  Uključite upravljač (ikona kuće u donjem desno uglu) > odaberite More > odaberite New product > odaberite Copy control pad > odaberite Next.
  Sada pređite na prestupnik.
(1) Više
(2) Novi proizvod
(3) Kopiraj dalj. upr. na dodir
(4) Sljedeće
(na pristupniku)

2. Postavite pristupnik u način rada za primanje proizvoda: 
Kratko pritisnite (manje od 2 sekunde) na pristupniku lijevo spajalica-dugme označeno s ikonom „ključ”. Odgovarajuće LED svjetlo treperit će nekoliko puta zeleno što znači da se proizvod kopira.

3. Sačekajte da LED prestane treperiti potvrđujući da je kopiranje novih proizvoda završeno. Uspješno kopiranje je također naznačeno na daljinskom upravljaču.
 
Vaš proizvod se ubrzo zatim automatski treba pojaviti u Home aplikaciji.

 

2b: Uparivanje koristeći jednosmjerni daljinski upravljač

(na KLI 3xx / KLI 110 / KUR)

 1. Koristite svoj daljinski upravljač (KLI 3xx / KLI 110 / KUR) da pripremite proizvod za registraciju u pristupniku:
  Pritisnite i držite dugme za postavke sa strane / dugme za resetovanje na poleđini daljinskog upravljača najmanje 10 sve dok se prozori, vanjske roletne i roletne ne počnu pomjerati naprijed i nazad. Sada pređite na prestupnik.

(Na pristupniku)

2. Postavite pristupnik u način rada za registraciju:
Centralno dugme na pristupniku označeno s ikonom „Postavljanje” pritisnite dugo (otprilike 10 sekundi) dok odgovarajuće LED svjetlo ne počne treperiti plavo.
 
3. Sačekajte da LED prestane treperiti potvrđujući da je kopiranje novih proizvoda završeno. Vaš proizvod se ubrzo zatim automatski treba pojaviti u Apple Home aplikaciji.

3: Uparivanje senzora i prekidača za odlazak


Da pripremite senzor(e) i prekidač(e) za odlazak za uparivanje s pristupnikom, uradite sljedeće:
 1. Prikupite sve senzore i prekidače za odlazak koje želite upariti s pristupnikom i donesite ih u blizinu (maksimalno 1 metar) pristupnika.

 2. Otvorite senzore i prekidače pomoću malog ravnog odvijača. Umetnite odvijač u dva otvora na obje strane proizvoda. Pažljivo podignite odvijač nagore (prema naprijed) kako biste otvorili proizvod. Sada pređite na prestupnik.
Napomena: Ako su baterije već postavljene, izvadite ih iz svih senzora i prekidača za odlazak i sačekajte 30 sekundi prije nego što nastavite.
(na pristupniku)

Da uparite senzor(e) i prekidač(e) za odlazak s pristupnikom, uradite sljedeće: 

3. Postavite pristupnik u način rada za registraciju senzora/prekidača:
Centralno dugme na pristupniku označeno s ikonom „Postavljanje” pritisnite dugo (otprilike 10 sekundi) dok odgovarajuće LED svjetlo ne počne treperiti plavo.
Sada se vratite na senzore i prekidače.

4. Postavite baterije u sve senzore i prekidače za odlazak u isto vrijeme. LED svjetlo na svakom proizvodu treba treperiti zeleno dok se uparivanje ne završi.

5. Sačekajte da LED svjetlo na poleđini pristupnika prestane treperiti potvrđujući da je registracija proizvoda završena. Vaš proizvod se ubrzo zatim automatski treba pojaviti u Home aplikaciji. U slučaju da se u Home aplikaciji ne pojave svi senzori i prekidači za odlazak, izvadite baterije iz proizvoda koji nisu prikazani i uradite ponovo korake od 3 do 5.

6. Sastavite sve senzore i prekidače spajanjem prednjeg i zadnjeg dijela dok ne kliknu.
Savjet: Ako ćete proizvod postavljati na zid pomoću vijaka, onda zadnji dio proizvoda postavite na zid prije nego što sastavite proizvod.

Nakon ovoga možete dati nazive VELUX proizvodima, senzorima i pristupniku te ih dodavati prostorijama, zonama, scenama i automatizaciji.

Sada ste spremni kontrolirati svoje VELUX proizvode putem Apple Home aplikacije pitajući Siri.