VELUX krovni prozor za sistem za odimljavanje

Tehnički podaci


Uvod

VELUX krovni prozori sa sistemom za odimljavanje za kose krovove s integrisanim motorom imaju oznaku CE u skladu s evropskim standardom za ventilatore za odvodnju dima i toplote EN 12101-2.


Krovni prozor sa sistemom za odimljavanje
Prozor / staklo Materijali Deflektor EN norma
 
  GGL GGU   Klasifikacija
  Drvo* Poliuretan (PU) Bez deflektora EN 12101-2
  Kôd proizvoda    


---- 306640


---- 006640
 
Trostruko ostakljenje
Varijanta 66
       


---- 307340


---- 007340
 
Dvostruko ostakljenje
Varijanta 73
       
Svi prozori standardno imaju aluminijumske obloge. Kao specijalne varijante dostupne su i bakarne ili pocinčane obloge.
* = dostupna je i specijalna varijanta u bijeloj boji

Krovni prozor sa sistemom za odimljavanje s deflektorom vjetra

Prozor / staklo Materijali Deflektor EN norma
S deflektorom
vjetra 
GGL GGU KFD  Klasifikacija
Drvo Poliuretan (PU) Aluminijum EN 12101-2
  Kôd proizvoda    


---- SD00402


---- SD00402
 
Trostruko ostakljenje
Varijanta 66
       


---- SD00403


---- SD00403
 
Dvostruko ostakljenje
Varijanta 73
       
Svi prozori s deflektorom standardno imaju aluminijumsku oblogu. Kao specijalna varijanta dostupne su i bakarne obloge. Međutim, deflektor je od aluminijuma i na aluminijumskoj i na bakarnoj varijanti.

Tabela s veličinama
Tip prozora GGL/GGU
Veličina u cm
MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08
78 x 98 78 x 118 78 x 140 114 x 118 114 x 140 134 x 98 134 x 140

Klasifikacija u skladu s parametrima evropske norme EN 12101-2
Specifikacije VELUX prozor sa sistemom za odimljavanje
Pouzdanost (Re)
Opterećenje od snijega (SL)
Niska temperatura (T)
Opterećenje od vjetra (WL)
Izloženost toploti (B)
Re 1000+10000
SL 1000
T (-15)
WL 3000
B 300

Osnovna površina / geometrijska površina
Geometrijsko polje otvora Av u m2
MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08
0,63 0,76 0,91 1,17 1,38 1,14 1,65

Aerodinamičko polje Aa u m2
Bez deflektora vjetra
S deflektorom vjetra
MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08
0,19 0,29 0,43 0,28 0,44 0,16 0,38
0,33 0,43 0,55 0,55 0,70 0,51 0,73

Tehničke vrijednosti
Trostruko ostakljenje (--66)
Dvostruko ostakljenje (--73)
Uw-vrijednost W/m2K Ug-vrijednost W/m2K g-vrijednost Tv-vrijednost Rw-vrijednost
1,0 0,7 0,50 0,69 37 dB
1,3 1,0 0,52 0,75 35 dB

Vodič za ožičenje

VELUX proizvodi za ugradnju
EDW 0000
Profilisani krovni materijal
(do 120 mm)
 
 
 
 
EDW 0000
Ravni krovni materijal
(do 8 mm)
 
 
 
Opšavni materijal Materijal - parapetna daska Nagib krova  Visina profila Bočni presjek
Aluminijum
Tamno siva
Sendvič konstrukcija aluminijuma i bitumena.
Tamno siva.
maks. 120 mm Visina pjene
75 mm
Aluminijum
Tamno siva 
    Maks. 8 mm,
Ploča ili krovni filc
Bočni podložni limovi
Termo i hidroizolacijski set BDX
Izolacijski materijal
Izolacijski okvir s fleksibilnom pjenom za hermetičko i sigurno nalijeganje na krovnu konstrukciju

Prozor i upravljački sistem
Prozor sa sistemom za odimljavanje  
           
 • Prozor sa središnjim ovjesom GGL i GGU s prethodno ugrađenim pogonom za odimljavanje ima oznaku CE u skladu s evropskim standardom za ventilatore za prirodnu odvodnju dima i toplote EN 12101-2.
 • Prozori se mogu otvarati radi dnevne komforne ventilacije. Preporučuje se do 200 mm.
 • Prozor sa sistemom za odimljavanje u ponudi imamo u dvije varijante, sa deflektorom vjetra ili bez deflektora vjetra, za zadovoljenje zahtjeva u različitim primjenama.
 • Sve varijante prozora su s laminiranim unutrašnjim staklom radi povećane lične sigurnosti.
 • Kada se aktivira funkcija odimljavanja, prozor se otvara za 90° pomoću lančanog pogona i plinskih opruga.
Upravljački sistem KFX 210  
 • Upravljački sistem se sastoji od upravljačke jedinice (KFC 210) s integrisanom jedinicom za aktiviranje razbijanjem stakla i prekidačem za komfornu ventilaciju (izlazni napon 24 V, 10 A), dodatne jedinice za aktiviranje razbijanjem stakla (KFK 100) i detektora dima (KFA 100).
 • Ima oznaku CE u skladu s normom EN 12101-10.
 • Upravlja s do 4 krovnim prozorima sa sistemom za odimljavanje modela GGL/GGU ili 1 prozorom sa sistemom za odimljavanje za ravne krovove modela CSP.
 • Integrisano mrežno napajanje za slučaj nužde za 72 sata.
 • Montaža u zid ili s okvirom za montažu na zid, dimenzije jedinice: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x D).
 • Boja upravljačkog sistema: Bijela NCS S 1000N
 • Mogućnost povezivanja do 10 upravljačkih jedinica KFC 210/220 uz upravljanje s do 80 prozora sa sistemom za odimljavanje.
 • Omogućuje upravljanje putem vanjskih alarmnih sistema, prema potrebi.
Upravljačka jedinica KFC 210  
 • Upravljačka jedinica s integrisanom jedinicom za aktiviranje razbijanjem stakla i prekidačem za komfornu ventilaciju (izlazni napon 24 V, 10 A)
 • Ima oznaku CE u skladu s normom EN 12101-10.
 • Upravlja s do 4 krovnim prozorima sa sistemom za odimljavanje modela GGL/GGU ili 1 prozorom za ravne krovove za odimljavanje modela CSP.
 • Integrisano mrežno napajanje za slučaj nužde za 72 sata.
 • Montaža u zid ili s okvirom za montažu na zid, dimenzije upravljačke jedinice: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x D).
 • Boja upravljačkog sistema: Bijela NCS S 1000N.
 • Mogućnost povezivanja do 10 upravljačkih jedinica KFC 210/220 uz upravljanje s do 80 prozora sa sistemom za odimljavanje.
 • Omogućuje upravljanje putem vanjskih alarmnih sistema, prema potrebi.
Upravljačka jedinica KFC 220  
 • Upravljačka jedinica s integrisanom jedinicom za aktiviranje razbijanjem stakla i prekidačem za komfornu ventilaciju (izlazni napon 24 V, 2 x 10 A)
 • Ima oznaku CE u skladu s normom EN 12101-10.
 • Upravlja s do 8 krovnih prozora sa sistemom za odimljavanje modela GGL/GGU ili 2 prozora sa sistemom za odimljavanje za ravne krovove modela CSP.
 • Integrisano mrežno napajanje za slučaj nužde za 72 sata.
 • Montaža u zid ili s okvirom za montažu na zid, dimenzije upravljačke jedinice: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x D).
 • Boja upravljačkog sistema: Bijela NCS S 1000N.
 • Mogućnost povezivanja do 10 upravljačkih jedinica KFC 210/220 uz upravljanje s do 80 prozora sa sistemom za odimljavanje.
 • Omogućuje upravljanje putem vanjskih alarmnih sistema, prema potrebi.
Jedinica za aktiviranje razbijanjem stakla KFK 100  
 • Jedinica za aktiviranje funkcije odimljavanja razbijanjem stakla.
 • Boja: Siva (RAL 7047).
 • Dimenzije: 125 x 125 x 36 mm (Š x V x D).
 • Sa svakim VELUX upravljačkim sistemom može se koristiti do 10 jedinica za aktiviranje razbijanjem stakla.
 • Vizuelna i zvučna indikacija ispravne funkcije, greške i alarma.
Prekidač za komfor KFK 200  
 • Zidni prekidač omogućuje prirodnu ventilaciju za dnevni komfor.
 • Boja: Bijela (RAL 1013).
 • Dimenzije: 81 x 81 x 12 mm (Š x V x D).
 • Sa svakim VELUX upravljačkim sistemom može se koristiti do 10 zidnih prekidača.
Detektor dima KFA 100  
 • Detektor dima za rano otkrivanje požara.
 • Boja: Bijela (RAL 9003).
 • Dimenzije: 50 x 100 mm (V x D) uklj. utičnicu.
 • Sa svakim VELUX upravljačkim sistemom može se koristiti do 10 detektora dima.
 • Vizuelna indikacija aktivacije.
Senzor za kišu KLA 200  
 • Senzor za kišu za automatsko zatvaranje VELUX prozora sa sistemom za odimljavanje u slučaju kiše kad je režimu komforne ventilacije).
 • Boja: Tamno siva (NCS S 7500-N).
 • Dimenzije: 40 x 70 x 13 mm (Š x V x D).
 • Senzor za kišu se zanemaruje u slučaju požara.